گروه تولیدی حوله زرین ساپ
مدیریت جواد همتی
شماره همراه  ۰۹۱۴۴۱۳۶۵۶۰
۰۹۱۴۶۵۴۶۵۶۰
شماره ثابت ۰۴۱۳۴۷۷۴۰۰۹
شماره فاکس 
۰۲۱۸۹۷۷۹۲۱۸ 
 ایمیل zarrinsap@gmail.com
تلگرام https://t.me/Zarrinsap
کانال تلگرام https://t.me/zarrinsap1